การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ Epson Ecotank

มีความสามารถในการผลิตที่ปรับสเกลได้บนเครื่องพิมพ์ระดับผู้บริโภค

-การใช้งานที่ไม่มีการสนับสนุนเอปสัน Ecotank ET-๔๗๕๐และ ET-๑๖๕๐๐สำหรับการพิมพ์สี

-ทุกการสมัครสมาชิก Wasatch จำกัดสามารถปรับขนาดขึ้นเพื่อสนับสนุนสูงสุดของแปดเครื่องพิมพ์ต่อใบอนุญาต

-Wasatch ให้อำนาจของการแสดงผล16บิตกับเครื่องพิมพ์ระดับผู้บริโภค

epson-et-4750