การติดตั้งแดชบอร์ด Epson

ครั้งแรกที่ใช้ Epson Dashboard:

ใน Epson Edge Dashboard คุณจะต้องลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะดาวน์โหลดการตั้งค่าสื่อ

หลังจากเริ่ม Epson Edge Dashboard เครื่องพิมพ์ของคุณควรลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง หากต้องการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง ให้ไปที่หน้าจอการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มต้น Epson Edge Dashboard เป็นครั้งแรก คลิก เพิ่มการค้นหา เพื่อเริ่มการค้นหาเครื่องพิมพ์เพื่อลงทะเบียน เครื่องพิมพ์ที่พบจะถูกเพิ่มลงในรายการเครื่องพิมพ์

การติดตั้ง:

หลังจากคลายซิปไฟล์การติดตั้งลงในไดเร็กทอรีชั่วคราวแล้ว Epson Dashboard Wizard จะเปิดขึ้น

 

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มการติดตั้ง

Dashboard-1

จําเป็นต้องยอมรับข้อกําหนดของข้อตกลงใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถติดตั้ง Epson Dashboard ได้

 

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมและคลิกถัดไป

Dashboard-2

คลิก ติดตั้ง สําหรับวิซาร์ดการตั้งค่าเพื่อเริ่มการติดตั้ง

Dashboard-3

เมื่อติดตั้ง Epson Dashboard แล้วหน้าต่างทางด้านขวาจะปรากฏขึ้น

 

คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้าง Epson Dashboard

 

ขณะนี้สามารถเปิดโปรแกรมได้จากรายการโปรแกรม Windows หลัก

Dashboard-4

หลังจากคลิก "เสร็จสิ้น" การติดตั้งแดชบอร์ด Epson Edge จะเสร็จสมบูรณ์

ตอนนี้คุณสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้แล้ว