Wasatch Computer Technology, LLC
Founded 1982

เมื่อเราเข้าสู่ปีที่สี่สิบในธุรกิจเราขอขอบคุณผู้ใช้หลายหมื่นคนใน 138 ประเทศและสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันหลายพันคนของเรา

เราหวังว่าปีใหม่ที่น่าตื่นเต้นและอีกสี่สิบปีข้างหน้าของเรา

 

40years4Cropped

ด้วยการสมัครสมาชิก Wasatch SoftRIP คุณสามารถเข้าถึงการแก้ไขล่าสุดคุณสมบัติใหม่ล่าสุดและการสนับสนุนอุปกรณ์และการเข้าถึงทีมบริการ Wasatch ได้ไม่จํากัด