สนับสนุนเครื่องพิมพ์สำหรับผู้บริโภค

มีความสามารถในการผลิตที่ปรับสเกลได้บนเครื่องพิมพ์ระดับผู้บริโภค

-มีการสนับสนุนการใช้เอปสัน SureColor F570 สีย้อม-เครื่องพิมพ์ระเหิด

- Epson Ecotank ET-4750 และ ET-16500 รองรับการย้อมสี

-เอปสัน P800 ได้รับการสนับสนุนทั้งสีและขาวดำ

-โหมดการพิมพ์จะรวมอยู่ในการแบ่งแยกฟิล์มและ SoftRIP SP

-ทุกการสมัครสมาชิก Wasatch จำกัดสามารถปรับขนาดขึ้นเพื่อสนับสนุนสูงสุดของแปดเครื่องพิมพ์ต่อใบอนุญาต

-Wasatch ให้อำนาจของการแสดงผล16บิตกับเครื่องพิมพ์ระดับผู้บริโภค

f500