Pobierz ustawienia multimediów F6400/F6400H za pomocą pulpitu nawigacyjnego Epson Edge Dashboard

epsonF64_F64Hsmallvertical

Pobieranie ustawień nośnika do pulpitu nawigacyjnego firmy Epson:

Ustawienia nośnika można pobrać do drukarki za pomocą programu Epson Dashboard.

Na ekranie głównym pulpitu nawigacyjnego wybierz drukarkę (patrz ilustracja 1).

Ilustracja 1

 

Poniższe kroki dotyczą pobierania, wybierania i instalowania ustawień nośnika w drukarce Epson (patrz ilustracja 2).

  • Krok 1: Przejdź do Media patka.
   Krok 2: Ze Źródło ustawione na Lokalna biblioteka multimediów, kliknij Cloud ikona, aby wyszukać dostępne ustawienia multimediów, a następnie pobierz.
   Krok 3: Wybierz odpowiednie ustawienia.
   Krok 4: Wybierz gniazdo, do którego chcesz skopiować ustawienia multimediów. Jeśli wybrane gniazdo zawiera już ustawienia nośnika, zostaną one zastąpione przez nowe ustawienia.
   Krok 5: Kliknij ikonę strzałki, aby przenieść ustawienia multimediów do gniazda docelowego.
   Krok 6: Kliknij zastosować aby zaakceptować (zapisać) transfer ustawień multimediów.

Ilustracja 2