ดาวน์โหลดการตั้งค่าสื่อ F6400/F6400H โดยใช้ Epson Edge Dashboard

epsonF64_F64Hsmallvertical

การดาวน์โหลดการตั้งค่าสื่อลงในแดชบอร์ด Epson:

คุณสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โดยใช้แดชบอร์ด Epson

จากหน้าจอหลักของแดชบอร์ด ให้เลือกเครื่องพิมพ์ (ดูภาพประกอบ 1)

ภาพประกอบ 1

 

ขั้นตอนด้านล่างใช้สําหรับการดาวน์โหลดเลือกและติดตั้งการตั้งค่าสื่อลงในเครื่องพิมพ์ Epson (ดูภาพประกอบ 2)

  • ขั้นตอนที่ 1: สลับไปที่แท็บสื่อ
   ขั้นตอนที่ 2: เมื่อตั้งค่าแหล่งที่มาเป็น Local Media Library ให้คลิกที่ คลาวด์ ไอคอนเพื่อค้นหาการตั้งค่าสื่อที่มีอยู่จากนั้นดาวน์โหลด
   ขั้นตอนที่ 3: เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
   ขั้นตอนที่ 4: เลือกช่องที่จะคัดลอกการตั้งค่าสื่อลงใน หากช่องที่เลือกมีการตั้งค่าสื่ออยู่แล้วช่องเหล่านั้นจะถูกเขียนทับโดยการตั้งค่าใหม่
   ขั้นตอนที่ 5: คลิกไอคอนลูกศรเพื่อถ่ายโอนการตั้งค่าสื่อลงในช่องเป้าหมาย
   ขั้นตอนที่ 6: คลิก Apply เพื่อยอมรับ (บันทึก) การถ่ายโอนการตั้งค่าสื่อ

ภาพประกอบ 2