Privacy Policy

Zaktualizowano 13 grudnia 2018

Wszelkie aktualizacje naszej polityki prywatności zostaną zamieszczone tutaj na naszej stronie internetowej.

Jakie informacje są automatycznie logują się w Wasatch Computer Technology?

Wasatch automatycznie rejestruje numery seryjne, język w bieżącym użyciu, urządzenia sprzętowe w bieżącym użyciu i IP do użytku w geolokalizacji, aby zapewnić wsparcie w językach rodzimych globalnie, i zapewnić wsparcie odpowiednie dla różnych aplikacji różnych użytkowników. Hasła są przechowywane tylko jako zaszyfrowane skróty i nigdy nie są w postaci zwykłego tekstu.

Jakie dane osobowe są gromadzone i dlaczego?

Informacje osobiste, kontaktowe, demograficzne lub finansowe dostarczone przez klientów lub odwiedzających są wykorzystywane do przetwarzania, wysyłki i zamówienia oraz do kontaktowania się z nimi w razie potrzeby.

Czy zbierane informacje są bezpiecznie przechowywane?

Większość informacji jest przechowywana w bezpiecznych serwerach i systemach na stronie Wasatch, lub w instancjach zabezpieczonych serwerów Wasatch na Amazon Web Services. Informacje o klientach związane z płatnościami i kartami kredytowymi są bezpiecznie przechowywane w Authorize.NET będącej w całości spółką zależną od Visa.

Czy pliki cookie są używane?

Dla odwiedzających, którzy nabywają produkt online, Wasatch może korzystać z plików cookie, małych plików tekstowych, które są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika, w celu zoptymalizowania doświadczenia klienta. Aby usunąć lub odrzucić pliki cookie, zapoznaj się ze stronami pomocy przeglądarki. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie dokończyć zakupu online.

Wasatch nie sprzedaje list lub informacji stronom trzecim.

Czy informacje zbierane przez Wasatch są udostępniane stronom trzecim?

Informacje zebrane przez Wasatch mogą być udostępniane Authorize.NET w razie potrzeby w celu świadczenia usług lub przetwarzania płatności. Polityka prywatności Authorize.net znajduje się tutaj: Polityka prywatności Authorize.net

W jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych i/lub promocji?

Możesz usunąć się z listy e-mail marketingu Wasatch wysyłając prośbę do Subscription@wasatch.com lub pisemny wniosek do Wasatch Computer Technology, LLC-333 South 300 East, Salt Lake City, Utah 84111, USA.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, możemy nadal wysyłać Ci e-maile związane z Twoim kontem. Na przykład możemy wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem wygaśnięcia subskrypcji.

Jak można przejrzeć zebrane informacje i jak można zmienić lub usunąć te informacje?

Aby zapytać o informacje, które gromadzi Wasatch lub zmienić, usunąć lub zaktualizować informacje, które zostały dostarczone, można skontaktować się z Wasatch na Subscription@wasatch.com lub wysłać pisemny wniosek do Wasatch Computer Technology, LLC-333 South 300 wschód, Salt Lake City, Utah 84111, Stany Zjednoczone.

Jak długo przechowywane są informacje o kliencie i kto ma dostęp do zebranych danych?

Informacje o kliencie są przechowywane przez co najmniej tak długo, jak konto klienta jest aktywne lub tak długo, jak jest to konieczne do dostarczenia produktów i usług przez Wasatch lub w sposób dozwolony przez prawo.

Pracownicy Wasatch mogą uzyskiwać dostęp do informacji o kliencie i/lub zakontraktowanych usługach w celu dostarczania lub ulepszania produktów lub usług.

Czy Wasatch link do jakichkolwiek stron zewnętrznych?

Wasatch zawiera linki do zewnętrznych (stron trzecich) witryn w celach informacyjnych lub do przetwarzania płatności. Obowiązkiem użytkownika lub klienta jest weryfikacja polityki prywatności witryn osób trzecich przed przystąpieniem do tych witryn lub dostarczanie danych osobowych.

 

© Wasatch Computer Technology, LLC 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone