company_header

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สำนักงานใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้, ยูทาห์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Wasatch ได้รับการพัฒนานวัตกรรมกราฟิกศิลปะและการจัดการการพิมพ์ซอฟต์แวร์มานานกว่า30ปี. เป็นที่รู้จักสำหรับการใช้งานง่าย, ซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และการส่งออกที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า. ครอบครัว SoftRIP รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการการริพและการพิมพ์สำหรับการใช้งานการพิมพ์ตั้งแต่ลงชื่อเข้าใช้และโปสเตอร์ฟิล์มบวกกับห้องแล็บภาพ

ติดต่อเรา:

(+1) 801-575-8043

subscription@wasatch.com

Name*
First
Last
Email*
Serial Number
Comment or Message*
©เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, LLC ๒๐๑๙สงวนลิขสิทธิ์