อุปกรณ์ที่รองรับ

หมายเหตุ: หากคุณไม่พบอุปกรณ์ที่ระบุไว้ด้านล่างให้ตรวจสอบว่าคุณได้ดาวน์โหลดการแก้ไขซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว

การสมัครใช้งานพื้นฐาน:

ตัวเลือกไดรเวอร์พรีเมี่ยม 1 **:

ตัวเลือกไดรเวอร์พรีเมี่ยม 2 **:

(รวมทุกรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนในการสมัครใช้งานพื้นฐาน)

อุปกรณ์ตัดที่รองรับ

ตัวเลือกไดรเวอร์พรีเมี่ยม 2 **:

* ตัวเลือกสิ่งทอแนะนำ

** มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ไปที่การกำหนดราคา