อุปกรณ์ที่รองรับ

หมายเหตุ: หากคุณไม่พบอุปกรณ์ที่แสดงด้านล่าง ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฉบับแก้ไขล่าสุดแล้ว

การสมัครใช้งานพื้นฐาน:

ตัวเลือกไดรเวอร์พรีเมี่ยม 1 **:

ตัวเลือกไดรเวอร์พรีเมี่ยม 2 **:

(รวมทุกรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนในการสมัครใช้งานพื้นฐาน)

อุปกรณ์ตัดที่รองรับ

ตัวเลือกไดรเวอร์พรีเมี่ยม 2 **:

* ตัวเลือกสิ่งทอแนะนำ

** มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ไปที่การกําหนดราคา

© Wasatch เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ LLC 2020 สงวนลิขสิทธิ์