OPCJA AUTOMATYZACJI WASATCH

Opcja automatyzacji Wasatch to potężny sposób na usprawnienie zleceń, wyeliminowanie błędów produkcyjnych, zwiększenie produktywności i efektywne uruchomienie produkcji druku.

Ponieważ każdy system jest inny, podejmujemy podejście Open Source. Kompletny "przykładowy" kod źródłowy jest dołączony jako podstawa do szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych:

  • Inteligentne zagnieżdżanie z gorących folderów
  • Moduł równoważenia obciążenia z folderów Hot
  • Niestandardowe interfejsy HTML
  • Raportowanie stanu poczty e-mail
  • Rozwiązania dla punktów sprzedaży
  • Kod kreskowy "pull" odbitek na żądanie
  • Automatyzowanie wydruków DTG
automationgraphic