OPCJA AUTOMATYZACJI WASATCH

Opcja automatyzacji Wasatch to potężny sposób na usprawnienie zleceń, wyeliminowanie błędów produkcyjnych, zwiększenie produktywności i efektywne uruchomienie produkcji druku.

Integracja z istniejącymi systemami biznesowymi odbywa się za pośrednictwem interfejsu API Wasatch. Interfejs API Wasatch jest dostępny za pośrednictwem popularnych języków skryptowych, takich jak PHP, Python, Node JS i Ruby. Przykładowy kod źródłowy demonstruje różne aplikacje przy użyciu wbudowanego interpretera Języka Python firmy Wasatch SoftRIP.

  • Inteligentne zagnieżdżanie z gorących folderów
  • Moduł równoważenia obciążenia z folderów Hot
  • Niestandardowe interfejsy HTML
  • Raportowanie stanu poczty e-mail
  • Rozwiązania dla punktów sprzedaży
  • Kod kreskowy "pull" odbitek na żądanie
  • Automatyzowanie wydruków DTG

Integratorzy systemów uwagi i deweloperzy

Zapoznaj się z dokumentacją tutaj.

automationgraphic
© Wasatch Computer Technology, LLC 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone