Wasatch Color Experts

ผู้เชี่ยวชาญด้านสี Wasatch ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการสร้างการกำหนดค่าภาพสำหรับการจัดการสีใน Wasatch SoftRIP

ผู้เชี่ยวชาญด้านสี Wasatch มีอำนาจพิเศษ

พวกเขาสามารถ:

  • เผยแพร่การกำหนดค่าภาพใน Cloud Wasatch สำหรับการดาวน์โหลดทันที
  • เผยแพร่การกำหนดค่าภาพในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองโดยเฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดโดยลูกค้าของตนเอง
  • ล็อคการกำหนดค่าภาพเพื่อ Wasatch หมายเลขประจำสินค้าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ปลอดภัยและสนับสนุนลูกค้าส่วนตัวส่วนใหญ่ของพวกเขา
densitometer
© เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Wasatch, LLC 2023 สงวนลิขสิทธิ์